Sluten Avdelning

Nu på DVD med studiehandledning

I ett samarbete med Handisam och projektet Hjärnkoll, presenterar vi en special edition av Maud Nycanders dokumentär ”Sluten avdelning”. En upplaga med textunderlag för diskussion och frågor. En unikt dvd paket, som ökar förståelsen genom diskussion och lyfter frågan angående psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet på hjarnkoll.se"Maud Nycanders film om en sluten psykiatrisk avdelning är värd hundraprocentig tittning. Hela filmen är ett förtroende. Till oss alla. Kolossalt bra."
Johan Croneman Dagens Nyheter

"Tack för dokumentären "Sluten avdelning". Det var det bästa och viktigaste jag någonsin sett på TV i hela mitt liv. Tack!"
David - tittare

Maud Nycander tilldelades Psykiatrifondens kulturpris 2010.
"Till personer som vi uppfattar har starkt bidragit till ökad förståelse och bidragit till att motverka fördomar och stigmatisering."