Om FilmenSluten avdelning är en unik dokumentär som skildrar livet på en psykiatrisk akutavdelning. I den första delen, ”Hjälp att stå ut”, får vi en inblick i hur det är att leva med bipolär (manodepressiv) sjukdom. Till avdelningen kommer både maniska och deprimerade patienter. Hur är det att bli tvångsintagen? Hur hanterar man att vara psykiskt sjuk och förälder? Vad händer när man som manisk och själv söker hjälp, men inte får plats? Vi får också följa personalens arbete med suicidbedömningar och patientsamtal.

I den andra delen ”Vi flydde till Sverige” möter vi en man från Chile. Han har genom åren haft återkommande depressioner. Vi får följa hans rädsla mot el-behandling som han till slut bestämmer sig för att genomgå. Asylpatienterna är en annan problematik som psykiatrin måste hantera. Vi får följa en kvinna som får avslag på sin asylansökan. Hon har gett upp och vill inte längre leva. För personalen blir det till slut ohållbart att inte agera utanför lagens gränser.

Filmen är klippt av Eva Hillström, musik Sebastian Öberg, projektledare Charlotte Hellström SVT-Dokumentär. Längd 2x 58 min

Mer info om Maud Nycander www.maudnycander.se

Special edition av Maud Nycanders dokumentär ”Sluten avdelning” är en upplaga som även innehåller en kapitelindelning, lätt att utgå från med textunderlaget för diskussion och frågor.

Teman och kapitelindelning att diskutera utifrån
1. När det är dags för LPT.
2. När patienten inte vill leva.
3. När stämningen blir hotfull.
4. När patienter hotar patienter.
5. När beslutet ligger hos patienten.
6. När maktförhållandet personal/patient ställs på sin spets.
7. När patienten hotas av utvisning.
8. När de anhöriga kommer in i bilden.
9. När patienten behöver tröstas.